kopkopkopkop

De maalkoppels

In een maalkoppel wordt het graan tot meel gemalen. De Hoop heeft twee maalkoppels, één aangedreven door windkracht, de ander door een elektromotor. Het op windkracht werkend koppel wordt van bovenaf door de steenspil aangedreven. Het staakijzer van de steenspil grijpt in de rijn die de loper meeneemt. Het elektrisch koppel wordt van onderuit aangedreven.

maalkoppel
Loper en ligger in de geopende maalkuip
rijn
Onderdelen van de rijn

Een maalkoppel bestaat uit twee op elkaar liggende molenstenen. De onderste steen ligt op de vloer van de steenzolder en wordt de ligger genoemd. De bovenste steen is de loper, deze kan draaien. Tussen deze stilstaande ligger en draaiende loper wordt het graan gemalen. Met het lichtwerk kan de molenaar de afstand tussen beide stenen veranderen en kan hij op deze manier bepalen hoe fijn of grof het meel wordt.
De beide stenen worden omsloten door een houten kuip. Boven op deze kuip staat het kaar, een vierkante houten trechter. Het graan wordt in het kaar gestort en valt door een regelbare opening in de schuddebak daaronder. Door het draaien van de steenspil wordt het graan in kropgat in het centrum van de loper geschud. Van daaruit komt het tussen de beide molenstenen en wordt tot meel gemalen. Dit meel komt aan de buitenzijde tussen de beide stenen vandaan en val in de ruimte tussen de ligger en de kuip. Aan de loper zit een leertje, de strijker, dat het meel naar een gat in de vloer veegt, waar het in de meelpijp valt en beneden op de meelzolder in zakken kan worden opgevangen.

windkoppel
Het windmaalkoppel
billen
Het billen van de loper
steen in steenkraan
De loper in de steenkraan

Om goed te kunnen malen is op de loper en ligger een bepaald patroon van richels uitgehakt. Dit is het zogenaamde bilsel of scherpsel. Het uithakken van dit scherpsel noemt men billen. Door het malen zal het scherpsel slijten. Daarom moeten de stenen regelmatig worden gebild. Dit is een zeer precies en tijdrovend werk. Het billen kan het beste gedaan worden in een verduisterde ruimte met een lamp waarvan het licht vlak over de steen strijkt zodat elke onregelmatigheid in het bilsel goed te zien is. Om te kunnen billen moet de loper met een steenkraan van de ligger worden gelicht.

 
 
momentje
momentje...