Restauratie boventafelement en kruivloer

Nieuw ontmoet oud Het uiteindelijke resultaat

Februari - maart 2014