Korenmolen De Hoop Almelo
miniatuur miniatuur miniatuur miniatuur miniatuur
menuknop-open
menuknop-sluit
 

Korenmolen De Hoop
Nieuwstraat 71a
7605 AB Almelo

0546-852752

06-51506525

Facebook

disclaimer

webdesign: Eddy Blenke

© 2009 - 2024 De Hoop - Almelo

Draag bij aan de instandhouding van de molen

Onze molen is cultureel erfgoed en wordt door vrijwilligers draaiende gehouden.
De kleinere onderhoudswerkzaamheden worden door deze vrijwilligers uitgevoerd. Voor groot onderhoud moet de molenmaker worden ingeschakeld. Al met al kost het in stand houden van de molen geld.

Wilt u ook uw financiele steentje bijdragen? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen en zo vriend van de molen te worden.

noteert u mij als Vriend van de Korenmolen de Hoop (minimale bijdrage: € 25,- per jaar)
noteert u mij als Zakenvriend van Korenmolen de Hoop (minimale bijdrage: € 100,- per jaar)

Aanhef:
 
Voornaam/voorletter(s):
*
Naam:
*
Adres:
*
Postcode:
*
Woonplaats:
*
Telefoon:
*
E-mail:
*

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN-nummer: NL07RABO 0301 3803 84 (BIC: RABONL2U) ten name van 'Stichting Korenmolen "De Hoop" Almelo' in Almelo, waarvoor onze hartelijke dank.

Voor een overzicht van onze zakenvrienden klikt u hier

ANBI-status

De Stichting Windkorenmolen “De Hoop” Almelo heeft sinds 1 januari 2016 de ANBI-status. Middels deze status wordt de Stichting door de Belastingdienst erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling”.
Door deze ANBI-status zijn alle giften aan de Stichting voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Omdat de Stichting als een “Culturele Instelling” wordt gezien, komen de giften voor 125% aftrek in aanmerking.

Wilt u een periodieke gift doen aan De Stichting Windkorenmolen “De Hoop”? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de stichting. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de stichting. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de stichting. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

lijn

Korenmolen De Hoop
Nieuwstraat 71a - 7605 AB Almelo
0546-852752 -=- 06-29277905

anbi
Facebook

© 2009 - 2024 De Hoop - Almelo