Korenmolen De Hoop Almelo
miniatuur miniatuur miniatuur miniatuur miniatuur
menuknop-open
menuknop-sluit
 

Bezoekadres:
Nieuwstraat 71a
7605 AB Almelo

Postadres:
Griffioen 14
7609 SH Almelo

0546-852752

06-51506525

Facebook

disclaimer

webdesign: Eddy Blenke

© 2009 - 2024 De Hoop - Almelo

De Molenschuur

Uitbreiding van ons cultureel erfgoed voor educatieve doeleinden

Korenmolen de Hoop in Almelo vervult een grote sociale en educatieve functie voor de bevolking. We onderscheiden de volgende functies:

 • Molen met een sociale functie voor de wijk
 • De beeldbepalende molen vervult een sociale functie in de wijk. De wijk is heel trots op hun molen, het is de enige molen in de stad. Regelmatig zijn de samenkomsten in de wijk op het terrein van de molen.
 • Opleiding educatiebewustwording bij de jeugd
  Het opleidingsprogramma, de molenmuis, is gemaakt om de allerkleinsten te interesseren voor de molen. Dit programma onderwijst de allerkleinsten van de basisschool hoe producten afkomstig uit de landbouw worden gemalen. ln de herfstvakantie maken we een speciaal programma voor de jeugd. Graag willen we ons scholenprogramma uitbreiden, bijvoorbeeld met het programma ‘Van akker naar bakker’, dat de jeugd leert waarvan ons dagelijks brood wordt gemaakt.
 • Educatie excursie expositie groepen
  Naast scholen ontvangt de molen diverse geïnteresseerde groepen zoals toeristen, ouderenbonden en vrouwenverenigingen. Zij willen graag informatie over de werking van ons cultureel erfgoed.
 • Opleiding tot molenaar
  De molen is een erkende opleidingsmolen voor molenaars. Het in stand houden van dit cultureel erfgoed vraagt om molenaars. De opleiding duurt ongeveer 2-3 jaar met als afsluiting een landelijk examen dat wordt beloond met een certificaat/diploma. Met dit certificaat is men bevoegd om op alle molens in Nederland te draaien.

Met een uitbreiding van het aantal bevoegde molenaars, kan de molen meerdere dagen open voor publiek en groepen. De laatste jaren zijn er meer vrijwilligers actief aan de molen verbonden. Zij bemensen de winkel en verrichten diverse andere werkzaamheden.

Door realisatie van een bijgebouw kunnen wij de functies van de molen uitbouwen. Ook kunnen we dan zorgen dat de openbare voorzieningen, scholing -en ontvangstruimte, toiletten en dergelijke aan de wettelijke vereisten voldoen.

Ambitie van windkorenmolen De Hoop
De molen verdient meer belangstelling van inwoners van Almelo en toeristen;
Laat onze jeugd kennismaken met historisch erfgoed dat nog volop de wind in de zeilen heeft!

De ruimte in en rond de molen belemmert de uitvoering van onze ambitie
De ruimte op de begane grond is ongeschikt om groepen te ontvangen:

 • De ruimte is te klein: De miniatuurmolen, een deel van het ‘Molenmuseum’ en de winkel, waar we meelproducten en molen gerelateerde zaken verkopen, beslaan het grootste deel van de ruimte.
 • De ruimte voldoet niet aan de eisen van deze tijd: Er is geen ruimte om een groep (leerlingen) te woord te staan of om samen iets te drinken.
 • De toiletvoorziening in de molen is volstrekt gedateerd.

Elk jaar brengen we op de Nationale Molendag in mei en de Monumentendag in september de molen extra onder de aandacht. Op deze dagen vormt het gebrek aan ruimte een groot knelpunt.

De stichting maakte het volgende plan voor de uitbreiding van de molen
De stichting wil naast de molen een aanbouw van ca. l0Om2 realiseren. ln deze ruimte willen we naast de noodzakelijke faciliteiten (toiletten, keuken, voorraadberging) twee ruimten realiseren:

 1. Een ontvangstruimte, waar groepen (waaronder scholieren) terecht kunnen voor informatie over de molen
 2. Een verblijfsruimte voor molenaars, vrijwilligers en molenaars in opleiding. Deze ruimte gaat ook als instructieruimte fungeren

Door deze aanbouw kunnen we de bestaande winkelruimte in de molen uitbreiden.

Zonder wind is er geen molen die draait,
zonder geld geen uitzicht op realisatie van deze plannen

We onderzoeken welke subsidies en andere geldbronnen we kunnen aanboren om ons doel te bereiken. Zodat we vanaf 2020 ons fraaie erfgoed nog beter aan jong en oud in Almelo kunnen tonen.

Help ons onze ambitie waar te maken!

De eerste financiële bijdragen hebben we reeds ontvangen of toegezegd gekregen. Wilt u ons ook helpen met een bijdrage dan waarderen we dat enorm. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL08 RABO 0344260089 ten name van Stichting Windkorenmolen De Hoop.

Het Bestuur

lijn

Korenmolen De Hoop
Nieuwstraat 71a - 7605 AB Almelo
0546-852752 -=- 06-29277905

anbi
Facebook

© 2009 - 2024 De Hoop - Almelo