kopkopkopkop

Vrienden van de Molen

Een molen is zeer waardevol. Zonder vrijwilligers is een molen niet in stand te houden. Vrijwilligers laten de molen draaien en verrichten (kleinere) onderhoudswerkzaamheden. Voor groot onderhoud moet de molenmaker worden ingeschakeld. Dat onderhoud kost geld.

Wilt u ook uw financiele steentje bijdragen? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen en zo vriend van de molen te worden.

noteert u mij als Vriend van de Korenmolen de Hoop (minimale bijdrage: € 25,- per jaar)
noteert u mij als Zakenvriend van Korenmolen de Hoop (minimale bijdrage: € 100,- per jaar)

Voorletter(s):
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
 

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN-nummer: NL07RABO 0301 3803 84 (BIC: RABONL2U) ten name van 'Stichting Korenmolen "De Hoop" Almelo' in Almelo, waarvoor uw hartelijke dank.

ANBI-status
De Stichting Windkorenmolen “De Hoop” Almelo heeft sinds 1 januari 2016 de ANBI-status. Middels deze status wordt de Stichting door de Belastingdienst erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling”.
Door deze ANBI-status zijn alle giften aan de Stichting voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Omdat de Stichting als een “Culturele Instelling” wordt gezien, komen de giften voor 125% aftrek in aanmerking.
Wilt u een periodieke gift doen aan De Stichting Windkorenmolen “De Hoop”? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de stichting. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de stichting. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de stichting. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.