kopkopkopkop

Uitbreiding van ons cultureel erfgoed voor educatieve doeleinden

Korenmolen de Hoop in Almelo vervult een grote sociale en educatieve functie voor de bevolking.
We onderscheiden de volgende functies:

Met een uitbreiding van het aantal bevoegde molenaars, kan de molen meerdere dagen open voor publiek en groepen. De laatste jaren zijn er meer vrijwilligers actief aan de molen verbonden. Zij bemensen de winkel en verrichten diverse andere werkzaamheden.

Door realisatie van een bijgebouw kunnen wij de functies van de molen uitbouwen. Ook kunnen we dan zorgen dat de openbare voorzieningen, scholing -en ontvangstruimte, toiletten en dergelijke aan de wettelijke vereisten voldoen.

Korenmolen de Hoop, Almelo Korenmolen de Hoop, Almelo

Ambitie van windkorenmolen De Hoop
De molen verdient meer belangstelling van inwoners van Almelo en toeristen;
Laat onze jeugd kennismaken met historisch erfgoed dat nog volop de wind in de zeilen heeft!

De ruimte in en rond de molen belemmert de uitvoering van onze ambitie
De ruimte op de begane grond is ongeschikt om groepen te ontvangen:

Elk jaar brengen we op de Nationale Molendag in mei en de Monumentendag in september de molen extra onder de aandacht. Op deze dagen vormt het gebrek aan ruimte een groot knelpunt.

De stichting maakte het volgende plan voor de uitbreiding van de molen
De stichting wil naast de molen een aanbouw van ca. l0Om2 realiseren. ln deze ruimte willen we naast de noodzakelijke faciliteiten (toiletten, keuken, voorraadberging) twee ruimten realiseren:

  1. Een ontvangstruimte, waar groepen (waaronder scholieren) terecht kunnen voor informatie over de molen
  2. Een verblijfsruimte voor molenaars, vrijwilligers en molenaars in opleiding. Deze ruimte gaat ook als instructieruimte fungeren

Door deze aanbouw kunnen we de bestaande winkelruimte in de molen uitbreiden.

Zonder wind is er geen molen die draait,
zonder geld geen uitzicht op realisatie van deze plannen

We onderzoeken welke subsidies en andere geldbronnen we kunnen aanboren om ons doel te bereiken. Zodat we vanaf 2020 ons fraaie erfgoed nog beter aan jong en oud in Almelo kunnen tonen.

Help ons onze ambitie waar te maken!

De eerste financiƫle bijdragen hebben we reeds ontvangen of toegezegd gekregen. Wilt u ons ook helpen met een bijdrage dan waarderen we dat enorm. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL08 RABO 0344260089 ten name van Stichting Windkorenmolen De Hoop

Het Bestuur

 
 
momentje
momentje...